Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 07.03.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.177.2018.MP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zgody wodnoprawnej poprzez udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla firmy JASZPOL Sp. z 0.0. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej kanalizacji poprzez studzienkę kontrolno - pomiarową S z terenu salonu sprzedaży samochodów wraz ze stacją obsługi i myjnią zlokalizowanych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej.

Data publikacji: 2019-03-14 12:02