Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych


Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu) Zgierz, ul. Ciosnowska 16 m. 4, ul. 3 Maja 56 m. 12, ul. ks. Rembowskiego 6 m. 8, ul. Dubois 12 m. 1, ul. Mielczarskiego 15/17 m. 9, ul. ks. Rembowskiego 47A m. 17.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-04-04 08:39