Oświadczenie Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie strajku nauczycieli


Informację o sytuacji funkcjonowania placówek w dniu 8 kwietnia powinniście Państwo uzyskać w dniu 5 kwietnia br. (piątek).

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

zapowiadany od kilku miesięcy strajk w placówkach oświatowych na terenie całego kraju jest uzasadniony chęcią poprawy warunków pracy i wynagradzania pracowników pedagogicznych. Mając na względzie zachowanie wszystkich procedur rozwiązywania sporów zbiorowych strajk jest zorganizowany w sposób legalny. 

Wszyscy dyrektorzy publicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym, zostali poinformowani w dniu 3 kwietnia 2019 roku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego o jego rozpoczęciu z dniem 8 kwietna 2019 roku. 

W sytuacji braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania akcji strajkowej dyrektor placówki może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, za zgodą organu prowadzącego, po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 

Z uwagi na dynamikę akcji protestacyjnej, a tym samym na brak informacji o długości akcji strajkowej oraz napawających nadzieją co do skutecznego rozwiązania konfliktu trwających negocjacjach związków zawodowych ze stroną rządową, informacja o ewentualnym zawieszeniu zajęć będzie pojawiała się każdego dnia na dzień kolejny.

Informację o sytuacji funkcjonowania placówek w dniu 8 kwietnia powinniście Państwo uzyskać w dniu 5 kwietnia br. (piątek).

Bieżącą sytuację możecie Państwo śledzić na stronach internetowych miasta Zgierza, szkół i przedszkoli oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach. 

Z poważaniem,  
Prezydent Miasta Zgierza 
Przemysław Staniszewski

Stanowisko PMZ (plik .pdf)

Data publikacji: 2019-04-04 15:54