Posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych RMZ


W dniu 19 czerwca br., o godz. 15:30, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2019 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-06-12 08:46