Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz


W dniu 8 maja o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki żywności.
  5. Sprawozdanie z turnieju kosza.
  6. Przekazanie informacji na temat przygotowań do pikniku rodzinnego.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-04-30 12:34