Posiedzenie Rady Osiedla Kurak


W dniu 9 maja 2019 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 63 odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Przegląd dróg i chodników po okresie zimowym oraz informacja nt. możliwości wykonania najpilniejszych remontów dróg i chodników w rejonie działania Rady Osiedla Kurak w roku 2019.
  5. Podsumowanie dotychczasowego wykonania budżetu Rady Osiedla Kurak.
  6. Plan pracy na I półrocze 2019 r. Komisji działających przy Radzie Osiedla Kurak - podjęcie uchwały.
  7. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-04-30 12:37