Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Dot. wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek firmy "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" s p. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych na ujęciu „Ciosnowska" na działce o nr ewidencyjnym 296/1, obręb 0125, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie > Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów górnokredowych na ujęciu „Proboszczewice" na działkach o nr ewidencyjnych 19 i 11, obręb 0113, miasto Zgierz, powiat zgierski, woj. łódzkie

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-05-06 15:40