Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2019 r. Sygn. akt WOOŚ.420.38.2018.DKr.43


Dot. środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-05-07 12:06