Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich RMZ


W dniu 21 maja br., o godz. 16:15, w sali 110 Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16) odbędzie się posiedzenie Komisji

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
  4. Budżet Obywatelski – ocena dotychczasowych realizacji w ramach BO.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-16 11:43