Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RMZ


W dniu 22 maja br., o godz. 16:15, w MOSiR Zgierz (ul. Wschodnia 2) odbędzie się posiedzenie Komisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 4. Święto Miasta Zgierza – przygotowania oraz oferta dla mieszkańców.
 5. Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do Komisji.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-05-16 11:45