Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych


Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 599/1 o powierzchni 3497 m2, i 599/2 o powierzchni 5 m2 położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego, z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego, obiektów i urządzeń z nim związanych oraz parkingu dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo - usługowej.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-05-31 14:39