Zaproszenie do złożenia oferty - wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz


Prezydent Miasta Zgierz działając na podstawie § 1 uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, poz. 2215, z 2019 r. poz. 53, poz. 730), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Szczegółowe informacje na stronie BIP

Data publikacji: 2019-06-03 16:08