Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu


W dniu 2 lipca br., o godz. 18:00, w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Podsumowanie pierwszego półrocza pracy Rady Osiedla 650 - lecia
  6. Plan pracy na II półrocze 2019 r. - podjęcie uchwały.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019 r.
  8. Sprawozdanie z prac zarządu w okresie między posiedzeniami.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-06-21 10:22