Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego


Zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W związku z wyborami do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, zaplanowanymi na dzień 28 lipca 2019 r., rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej IRWŁ musi wypełnić i złożyć m.in. następujące dokumenty: 

  • zgłoszenie kandydata, 
  • czytelnie wypełnioną listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia, 
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, 
  • oświadczenie kandydata o niekaralności, 
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informujemy, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej nr 176 odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. od godz. 11:00 do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II 16 (sala nr 110 - I piętro). 

Dokumenty zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego są dostępne: 

Data publikacji: 2019-06-25 14:14