Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz


W dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 17:30 w SP nr 10 w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 68/70 odbędzie się posiedzenie Rady.

1.      Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz w Zgierzu.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.     Propozycje do planu pracy na II półrocze 2019 r.- podjęcie uchwały.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019 r.

6.     Sprawozdanie z pikniku osiedlowego.

7.     Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

8.      Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10.  Zakończenie posiedzenia.Data publikacji: 2019-06-26 09:21