Posiedzenie Rady Osiedla Kurak


W dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 17:30 w SP nr 5 w Zgierzu przy ul. 1 Maja 63 odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 1.     Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.     Uwagi do porządku obrad.
 3.     Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
 4.     Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Rady Osiedla.
 5.     Informacja na temat komunikacji miejskiej w mieście.
 6.      Plan pracy Komisji działających przy Radzie Osiedla na II półrocze 2019 r. - podjęcie uchwały.
 7.     Plan pracy Rady Osiedla na II półrocze 2019 r.- podjęcie uchwały.
 8.     Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019r.
 9.     Propozycje zmian do budżetu Rady Osiedla.
 10.     Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla w okresie między posiedzeniami.
 11.     Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 13.     Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-06-26 09:28