Posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów


W dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 110 odbędzie się posiedzenie Rady.

1.           Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów w Zgierzu.

2.            Przyjęcie porządku obrad.

3.            Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.            Plan pracy Rady Osiedla na II półrocze 2019 r.- podjęcie uchwały

5.            Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019r.

6.            Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami

7.            Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

9.            Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-07-03 11:38