Konkurs ofert - wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu


Gmina Miasto Zgierz ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu

 w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji: 2019-07-04 15:24