Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Łódzkiej


oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2019-07-05 10:46