Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27.06.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.27.2019.PK


dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Urzędu Skarbowego w Zgierzu do rzeki Bzury istniejącym wylotem o średnicy 4000mm

Treść ogłoszenia (plik pdf)
Data publikacji: 2019-07-12 12:12