Posiedzenie Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek


W dniu 31 lipca 2019 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, ul. Sadowa 6a odbędzie się posiedzenie Rady.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Chełmy- Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uwagi do porządku obrad.

  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

  4. Przedstawienie informacji dotyczącej skomunikowania Osiedla Chełmy- Adelmówek w Zgierzu. (MUK Zgierz)

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Osiedla Chełmy- Adelmówek na II półrocze 2019 r.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019 r.

  8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  10. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-07-17 10:15