Posiedzenie Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu


W dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

1.             Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

2.             Przyjęcie porządku obrad.

3.             Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.             Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Rady Osiedla za I półrocze 2019r.

5.             Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami:

6.             Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7.             Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

8.             Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-07-21 10:00