Posiedzenie Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu


W dniu 30 lipca br., o godz. 18:30, w sali "Przystań" parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej Plac Jana Pawła II 11/13 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:   

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców osiedla.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego budżetu Rady Osiedla w Zgierzu za I półrocze 2019 roku.
  5. Przedstawienie informacji z organizacji V edycji festynu „Wielokulturowy Zgierz”
  6. Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z pracy między posiedzeniami rady.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-07-22 10:24