Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Zgierzu w ul. Sudeckiej i ul. Karpackiej na dz. nr ewid. 885/24, 885/27, 885/38, 885/39 obręb 140, prowadzonej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Kozikowskiego. w dniu 13 sierpnia 2019 r. Prezydent Miasta Zgierza wydał decyzję nr 46/2019 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść obwieszczenia (plik pdf)
Data publikacji: 2019-08-13 10:54