Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż odpadów - Agencja Mienia Wojskowego


ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w Bydgoszczy ogłasza PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ ODPADÓW

Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godziny 1130 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

*Szczegółowe informacje dostępne są  na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego, www.amw.com.pl , w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.
Data publikacji: 2019-08-19 10:09