Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28.08.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.246.2019.AS


Dot. wszczętego postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Zgierza z terenów byłych ZPB „Boruta".

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-09-03 15:07