Posiedzenie Rady Osiedla Kurak


W dniu 12 września o godz. 17:30 w SP Nr 5 przy ul. 1-go Maja 63 odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski członków Rady Osiedla oraz mieszkańców.
  4. Omówienie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym na terenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
  5. Omówienie inwestycji na terenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
  6. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-09-11 10:32