Posiedzenie Rady Osiedla Rudunki


W dniu 26 września o godz. 18:00 w siedzibie samorządu przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

  4. Omówienie Dnia Seniora.

  5. Pasowanie na przedszkolaka.

  6. Spotkanie integracyjne dzieci z klas I.

  7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  10. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-09-11 10:37