Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu


W dniu 2 października br., o godz. 18:00, w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.    
  3. Sprawy bieżące, zapytania mieszkańców.
  4. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia.
  5. Sprawozdanie z prac Zarządu Rady Osiedla 650-lecia z działalności między posiedzeniami.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-09-27 10:12