Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu


W dniu 2 lipca br., o godz. 18:00, w SP Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Uzupełnienie składu Zarządu Osiedla Proboszczewice-Lućmierz- podjęcie uchwały.
  5. Przedstawienie przez pracownika Wydziału Infrastruktury, inwestycji realizowanych i do realizacji na Osiedlu Proboszczewice-Lućmierz.
  6. Sprawozdanie z imprez organizowanych przed Radę Osiedla.
  7. Propozycje inwestycji do budżetu Rady Osiedla na rok 2020.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  10. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-09-27 10:20