Konkurs ofert - wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału


Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału w celu wytworzenia przegrody akustycznej pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, a działką nr ew. 376/2 na długości boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej.

Data publikacji: 2019-10-01 16:25