Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 27.09.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.195.2019.AS


Dot. postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni zastępczej S-2 ujmującej wody podziemne z górnokredowego poziomu wodonośnego oraz usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z wnioskowanej studni, zlokalizowanej w Zgierzu przy ulicy Barwnikowej 19, pow. zgierski

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-10-04 13:47