Posiedzenie Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek


W dniu 16 października o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A, odbędzie się posiedzenie Rady.

Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Chełmy- Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Uwagi do porządku obrad.

 3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

 4. Przedstawienie informacji dotyczącej uruchomienia komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Chełmy-Adelmówek.

 5. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji Otwartej Strefy Aktywności przy
  ul. Osiedlowej.

 6. Omówienie stanu technicznego dróg przed zimą.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 9. Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-10-09 10:57