Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 03.10.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.2.137.2018.MP


Dot. zmiany przepływu wody gruntowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich przy ul. Wiosny Ludów nr 42 d w sąsiedztwie lasu Krogulec ( obr, Z-19 dz. ew. 17/18 ) m. Zgierz pow. zgierski woj. łódzkie

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-10-10 15:45