Konkurs ofert - Inspektor nadzoru inwestorskiego - ul. Grotnicka


Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych na zadaniu pn.; „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ul. Grotnicka".

Szczegółowe informacje na stronie BIP
Data publikacji: 2019-10-16 11:37