Wybory do Rady Osiedla Kurak - zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej


W lutym 2020 r. upływa kadencja Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 16 luty 2020 r.

W związku z powyższym, do dnia 25 listopada 2019 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczej ww. rady osiedla.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2019-10-18 11:40