Posiedzenie Rady Osiedla Podleśna


W dniu 18 listopada br., o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Zgierza,Plac Jana Pawła II 16, sala 110 odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

1.             Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu.

2.             Przyjęcie porządku obrad.

3.             Zapytania i wnioski mieszkańców.

4.             Omówienie stanu dróg i bezpieczeństwa na terenie osiedla.

5.             Omówienie harmonogramu odbioru odpadów oraz czystości na terenie osiedla.

6.             Omówienie przygotowań do spotkania świątecznego dla mieszkańców osiedla.

7.             Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

8.             Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9.             Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

10.         Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-11-12 10:00