Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 04.11.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.1.341.2019.PK


Dot. sprawy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wrzącej (w km 2+425 wspomnianej rzeki)istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej o średnicy 0 200mm zlokalizowanym na dz. nr ew. 31, obręb 120 - m. Zgierz

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-11-08 13:23