Posiedzenie Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu


W dniu 3 grudnia br., o godz. 18:00, w siedzibie Rady Osiedla ul. Parzęczewska 38 odbędzie się posiedzenie Rady

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Podsumowanie drugiego półrocza pracy Rady Osiedla 650 – lecia.
  6. Plan pracy na I półrocze 2020 r. - podjęcie uchwały.
  7. Sprawozdanie z prac zarządu w okresie między posiedzeniami.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.
Data publikacji: 2019-11-26 11:24