Zawiaomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 20.11.2019 r. Sygn. akt WA.ZUZ.5.421.3.438.2019.KJ


dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść ogłoszenia  (plik pdf)
Data publikacji: 2019-11-28 12:50