Posiedzenie Rady Osiedla Chełmy-Ademówek


W dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a odbędzie się posiedzenie Rady Osiedla.

Porządek obrad:


  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Chełmy- Adelmówek w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Uwagi do porządku obrad.

  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

  4. Propozycje do planu pracy Rady Osiedla na I półrocze 2020 r.- podjęcie uchwały.

  5. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Zakończenie posiedzenia.


Data publikacji: 2019-12-04 08:45