Posiedzenie Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów


W dniu 11 grudnia o godz. 16:30 w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Bolesława Prusa Filia nr 2 w Zgierzu, ul. Długa 29a odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

1.             Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Piaskowice – Aniołów w Zgierzu.

2.             Przyjęcie porządku obrad.

3.             Spotkanie z Prezydentem Miasta Zgierza i Starostą Powiatu Zgierskiego w sprawie bezpieczeństwa i inwestycji na terenie osiedla.

4.             Zapytania i wnioski mieszkańców.

5.             Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami

6.             Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7.             Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

8.             Zakończenie posiedzenia.

Data publikacji: 2019-12-04 11:51