Posiedzenie Rady Osiedla Rudunki


W dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie samorządu przy ul. Fijałkowskiego 2 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Zapytania i wnioski mieszkańców.

  4. Paczki świąteczne dla mieszkańców.

  5. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2020 r.- podjęcie uchwały.

  6. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  9. Zakończenie posiedzenia.


Data publikacji: 2019-12-05 08:52