Ruchu w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka


W związku z przebudową wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 w Zgierzu (ul. Łódzka) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

W dniach od 11.12.2019 roku (godz. wprowadzenia 8:00) do dnia 31.01.2020 roku całodobowo zostanie utrzymany pełny ruch dwukierunkowy (zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu - nr zatwierdzenia 4081.4154.2019):
  • ruch w kierunku północnym odbywać się będzie po zachodniej stronie istniejącej jezdni,
  • natomiast ruch w kierunku południowym poprowadzony będzie po drodze tymczasowej, z płyt betonowych po zachodniej stronie jezdni.

Komunikat Urzędu Miasta Zgierza
na podst. informacji Wykonawcy

Data publikacji: 2019-12-06 11:39