Posiedzenie Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz


W dniu 8.01.2019 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 w Zgierzu odbędzie się posiedzenie Rady.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia Rady Osiedla Proboszczewice- Lućmierz w Zgierzu.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Ślubowanie nowo wybranych członków Rady.

4.      Zapytania i wnioski mieszkańców.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Osiedla
za 2019 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Rady Osiedla na rok 2020 r.

7.      Plan pracy na I półrocze 2020 r. - podjęcie uchwały.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.

9.      Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami.

10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

12.  Zakończenie posiedzenia.

 

Data publikacji: 2020-01-02 08:52