Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.12.2019 r. Sygn. akt DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.180.2019.EW.8


Dot. przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie oczyszczalni ścieków w Zgierzu.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2019-12-31 12:57