KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM PTASIĄ GRYPĄ


W związku z ujawnieniem ogniska ptasiej grypy w jednej z ferm na terenie Kolonii Brużycy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgierzu wyznaczył strefy zapowietrzone i zagrożone epidemią, a Wojewoda Łódzki wydał na tej podstawie odpowiednie rozporządzenie.

Wynika z niego, że całe miasto Zgierz znalazło się w strefie zagrożonej ptasią grypą, natomiast jego zachodnia część, w tym osiedle Piaskowice-Aniołów, w strefie zapowietrzonej (pełna treść rozporządzenia Wojewody Łódzkiego dostępna jest w BIP, zakładka zarządzanie kryzysowe/ptasia grypa). Teren został specjalnie oznakowany, zgodnie z wymogami prawa.

Wirus ptasie grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi i zwierząt domowych, jest natomiast śmiertelny dla wszystkich zarażonych ptaków.

 W związku z powyższym od dziś, tj. od 28 lutego 2020 roku do odwołania został wprowadzony całkowity zakaz handlu na tzw. świeżym powietrzu (stragany, targowiska) wszelkiego rodzaju żywym drobiem oraz mięsem drobiowym, a także jajami.

Pełna informacja dla hodowców dotycząca postępowania dostępna jest w BIP na stronie www. umz.zgierz.pl; na stronie www.miasto.zgierz.pl oraz na oficjalnych profilach miasta w mediach społecznościowych: fb/Miasto Zgierz oraz instagram/Miasto_Zgierz.

MAPA

Ulice wchodzące w skład obszaru zapowietrzonego:

Wiosny Ludów, Krogulec, Aniołowska, Stefana, Irysowa, Jaśminowa do nr 11, Piaskowice, Skośna, Aleksandrowska nr 65 - 213, Skupińskiego, Pieńki, Wiejska, Okręglik do nr 26.

Wszystkie osoby utrzymujące ptactwo, w szczególności domowe na nieruchomościach położonych na terenie Miasta Zgierza proszone są o bezzwłoczne powiadomienie o gatunku i ilości posiadanych ptaków Straż Miejską w Zgierzu pod numer tel. 986, 42 716 44 58 lub 505 864 933.Data publikacji: 2020-02-28 09:52