Posiedzenie Rady Osiedla Kurak w Zgierzu


W dniu 09.03.2020 r. o godz. 17:30 w SP Nr5 w Zgierzu przy ul. 1-go Maja 63 odbędzie się posiedzenie Rady.

Porządek obrad:

1.Otwarcie I posiedzenia Rady Osiedla Kurak w Zgierzu i stwierdzenie prawomocności    obrad.

2. Złożenie ślubowania przez członków Rady.

3. Wydanie zaświadczeń nowo wybranym członkom Rady.

4. Uwagi do porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,

b) ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,

c) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,

d) wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla Kurak w Zgierzu,

e) ustalenia liczby członków Zarządu Osiedla Kurak w Zgierzu,

f) wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla Kurak w Zgierzu,

g) wyboru członków Zarządu Osiedla Kurak w Zgierzu.

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Data publikacji: 2020-03-02 12:12