Posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego


Posiedzenia Zespołu są otwarte dla mieszkańców.

Data wydarzenia: 10.03.2020, godz. 17:00
Organizator: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
Miejsce wydarzenia: Urząd Miasta Zgierza - pl. Jana Pawła II nr 16 (sala konferencyjna 114)

Proponowany porządek posiedzenia: 

  • Przyjęcie raportu z prac Zespołu w V edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego (ZBO). 
  • Omówienie wyników ankiety ewaluacyjnej i spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami. 
  • Podsumowanie i analiza realizacji V edycji ZBO. 
  • Wstępne propozycje zmian w zasadach funkcjonowania budżetu obywatelskiego na 2021 rok. 


Adrian Skoczylas 
Przewodniczący Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

Data publikacji: 2020-03-04 09:20