Wybory do Rady Osiedla Rudunki i Krzywie - Chełmy w Zgierzu– maj 2020 r.


W czerwcu 2020 r. upływa kadencja Rady Osiedla Rudunki i Krzywie - Chełmy w Zgierzu. Przewidywany termin wyborów to dzień 31 maja 2020 r.

W związku z powyższym, do dnia 31 marca 2020 r. Biuro Rady Miasta Zgierza (pokój 102 i 109) przyjmuje zgłoszenia kandydatur do  przyjmuje zgłoszenia kandydatur do Komisji Wyborczych ww. rad osiedli.
 
W skład komisji mogą wchodzić tylko wyborcy z okręgu wyborczego, który swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar danej rady. Prezydent Miasta Zgierza spośród członków Komisji powołuje jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach oraz osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym oraz małżonkiem kandydata do rady.

Data publikacji: 2020-03-05 12:21